Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:> 8 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:15/06/2022
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
Thực hiện làm lệnh thanh toán, chuyển khoản đặt hàng với các hãng sản xuất...
Mức lương:7 - 12tr
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2022
Công ty: Công ty TNHH Khoa Học Và Kỹ Thuật Olympic
- Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc làm hồ sơ dự thầu...