Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:5.000.000-6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:22/12/2018
Công ty: Ngân hàng Đông Á
Thẩm định khách hàng vay; Thẩm định hồ sơ vay vốn: mục đích, thời hạn, phương án vay...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2018
Công ty: Ngân hàng Đông Á
(*** Ứng viên xin vui lòng gửi thông tin hoặc số dt vào mail: thyle29@gmail.com hoặc...
Mức lương:10.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/12/2018
Công ty: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Ngọc Phương Đông
- Khai thác khách hàng quan tâm Bất Động Sản - Chăm sóc khách hàng...
Mức lương:5.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/11/2018
Công ty: SHA Toàn Cầu
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán, thống kê, tổng hợp số liệu, lập BCTC. -Tập hợp chứng từ...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:30/12/2018
Công ty: Ngân hàng Đông Á
1.Phân phối phôi thẻ, vật liệu, ấn phẩm phát hành thẻ đến các bộ phận sản xuất thẻ...
Mức lương:4.015.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:16/11/2018
Công ty: Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Kim An
Liên hệ với khách hàng (Call, Email, Chat) theo danh sách khách hàng...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:24/11/2018
Công ty: Ngân hàng Đông Á
Thực hiện công tác hỗ trợ tín dụng; Thực hiện công tác kiểm soát...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:24/11/2018
Công ty: Ngân hàng Đông Á
(***Ứng viên xin vui lòng gửi thông tin hoặc số dt vào mail: thyle29@gmail.com hoặc...
Mức lương:6.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:24/11/2018
Công ty: Ngân hàng Đông Á
(***Ứng viên xin vui lòng gửi thông tin hoặc số dt vào mail: thyle29@gmail.com hoặc...
Mức lương:7 triệu - 10 triệu
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:23/11/2018
Công ty: Công ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Tân Trường Thịnh-Hãng sơn Benzo
- Thực hiện tốt các công việc theo bảng giao nhận nhiệm vụ nhân sự của KTBH VT2 - Tham gia học tập...