Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Công ty TNHH Park Electronics Vina
1) Lập và triển khai kế hoạch sản xuất: • Làm việc trực tiếp với ban giám đốc để báo...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nam
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Công ty TNHH Park Electronics Vina
1) Triển khai kế hoạch sản xuất: • Báo cáo công việc trực tiếp với quản lý sản xuất...