Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Đóng gói đồ đạc, vận chuyển đồ từ nhà, văn phòng xuống xe, vận chuyển từ nơi cũ đến nơi...
Mức lương:7.000.000- 8.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Đóng gói đồ đạc, vận chuyển đồ từ nhà, văn phòng xuống xe, vận chuyển từ nơi cũ đến nơi...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/07/2019
Công ty: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Lái xe taxi tải theo sự điều động của công ty  -Tại HCM: Quận 12 hoặc đường Phạm Hữu Lầu - Quận...
Mức lương:9000000 - 12000000
Nơi làm việc:Bắc Ninh
Ngày hết hạn:29/08/2019
Công ty: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Toàn Cầu Nam Á
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe Giao Hàng Tại Bắc Ninh : Thành phố , kcn yên phong , quế...
Mức lương:9000000 - 12000000
Nơi làm việc:Thái Bình
Ngày hết hạn:25/09/2019
Công ty: Công Ty Cổ Phần Vận Tải Toàn Cầu Nam Á
Tuyển Lái Xe Tải Và Phụ Xe Giao Hàng Tại Thái Bình : Thành phố , hưng...
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Đóng gói đồ đạc, vận chuyển đồ từ nhà, văn phòng xuống xe, vận chuyển từ nơi cũ đến nơi...
Mức lương:20.000.000- 30.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:30/06/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Làm việc gián tiếp hàng ngày - Điều phối, phân công công nhân...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:31/05/2019
Công ty: Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Hưng
- Đóng gói đồ đạc, vận chuyển đồ từ nhà, văn phòng xuống xe, vận chuyển từ nơi cũ đến nơi...