Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Mức lương:9.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2021
Công ty: CÔNG TY CP XD CÔNG TRÌNH A.E
 
–       Nhập liệu và kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ,...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2021
Công ty: CÔNG TY CP XD CÔNG TRÌNH A.E
 
- Điều phối tổng thể các hoạt động dự án từ lúc khởi động dự án đến khi kết thúc...
Mức lương:15.000.000
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:31/10/2021
Công ty: CÔNG TY CP XD CÔNG TRÌNH A.E
 
- Lập kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, chỉ đạo kiểm tra và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ...
Mức lương:1
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:27/10/2021
Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐAN PHONG
Thiết kế hệ thống điều hòa không khí, thông gió, hút khói...
Mức lương:16.000.000
Nơi làm việc:Quảng Ninh
Ngày hết hạn:31/12/2022
Công ty: Công Ty Khoáng Sản Việt Nam
MỘT_CƠ_HỘI_MỚI_MỞ_RỘNG_TƯƠNG_LAI_CHO_BẠN: TẬP ĐOÀN TKV TUYỂN DỤNG NĂM 2021 Đăng ký dự tuyển: A. Huy...