Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:12.000.000
Nơi làm việc:Hà Nội
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Hà Thành
(1) Tập hợp chi phí giá thành từng công trình theo tháng, theo kỳ nghiệm thu CĐT (2)...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Phụ trách công việc quản lý hợp đồng từ giai đoạn thương lượng hợp đồng...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Quản lý trực tiếp khối kỹ thuật – dự án. Điều hành và kiểm...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Tham gia vào các công việc tính toán thiết kế công...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: Thực hiện công việc giám sát công trình bao gồm: Biện...
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hồ Chí Minh
Ngày hết hạn:29/02/2020
Công ty: Cổ phần TMKT Hải Vân
Mô tả chung: - Tổ chức thực hiện công tác quản lý điều hành chung của Ban...
Mức lương:7-15 triệu
Nơi làm việc:Thừa Thiên Huế
Ngày hết hạn:24/06/2020
Công ty: CÔNG TY TNHH VACS VIỆT NAM
 Biết sử dụng một trong những ứng dụng sau vào công việc: - Dựng Model (Kiến trúc-Kết...