Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Cà Mau
Ngày hết hạn:31/07/2018
Công ty: Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Chính Phương
 
Công ty TNHH Đầu tư & Xây dựng Chính Phương được ra đời trong bối cảnh nền kinh tế bị khủng...