Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Quảng Ninh
Tổ 4 - khu 4C - phường Hồng Hải - Tp.Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh
QNI, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Quảng Ninh chuyên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, được thành lập vào 06/01/2006 cho đến nay công ty chúng tôi đã và đang nỗ lực hết mình cho mục tiêu xây dựng đất nước nói chung cũng như xây dựng tỉnh Quảng Ninh nói riêng. 
Với thế mạnh là một trong những đơn vị xây dựng lâu năm, có kinh nghiệm xây dựng trong nhiều lĩnh vực của tỉnh nhà, Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Quảng Ninh đang đóng góp cho tỉnh nhà nhiều công trình đi vào hoạt động nhằm đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa tỉnh Quảng Ninh.


Tuyển dụng của Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Hạ tầng Quảng Ninh
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm