Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

NIC GROUP
35 Mac Dinh Chi Street, Dakao Ward, District 1, HCMC
HCM, Vietnam

Điện thoại: 909552796
Web: http://nicvn.com/default.aspx


Mô tả công ty:

Founded in 2002, NIC Human Resource Consulting JSC has been well-known as the leading, professional and experienced company in Vietnam in providing Human Resource Solution services to local and global companies


Tuyển dụng của NIC GROUP
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm