Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Trung tâm tư vấn xây dựng số 1 - CN Cty TNHH MTV Bạch Đằng
530 Đường Láng
HN, Vietnam

Web: bachdangcc.com


Mô tả công ty:

Với bề dày kinh nghiệm trên 20 năm, Cty chuyên hoạt động trong các lĩnh vực thi công xây dựng công trình, pccc, Tư vấn thiết kế, TVGS, QLDA ....
Các công trình trong và ngoài ngành Công an. Được Chủ Đầu tư và Bộ đánh giá cao về chất lượng ...


Tuyển dụng của Trung tâm tư vấn xây dựng số 1 - CN Cty TNHH MTV Bạch Đằng
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm