Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty TNHH Tich hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế
Tầng 17, Tòa Nhà Kim Khí Thăng Long, Số 01 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội
HN, Vietnam

Web: gimasys.com


Mô tả công ty:

Tháng 3 năm 2004, Công ty TNHH Tích hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế (“Gimasys”) được thành lập với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển dựa trên việc liên tục áp dụng các sáng kiến về công nghệ. Đề cao chất lượng dịch vụ, lấy trọng tâm là khách hàng; Gimasys luôn chú trọng vào việc xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên môn cao, dày dặn kinh nghiệm trong các lĩnh vực phát triển phần mềm quản lý, tư vấn quản trị kinh doanh và triển khai giải pháp Công nghệ Thông tin nhằm tối ưu hóa các nguồn lực của tổ chức và doanh nghiệp.
Hiện nay, Gimasys hiện là partner của các ông trùm Công nghệ trên thế giới như: Oracle, Google, Salesforce, Amazon, Bentley. Các sản phẩm và dịch vụ chính của Gimasys như sau:
  • Oracle: Oracle DBA, Oracle ERP, Oracle HCM, Oracle EPM- Hyperion, Oracle Business Intelligence.
  • Google: G-suite, Google Chrome for work, Google Cloud Platform, Google Search for work,
Google Maps for work, Android for work.
  • Salesforce: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Salesforce Platform.
  • Software Development: Turn- key Project, Body- shopping, Outsorcing

Hãy gia nhập Gimasys ngay hôm nay
 


Tuyển dụng của Công ty TNHH Tich hợp Hệ thống Quản lý Quốc tế
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm