Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty TNHH Vsip Hải Phòng
KCN Vsip Hải Phòng
HP, Vietnam

Web: http://www.vsip.com.vn/


Mô tả công ty:

Công ty TNHH VSIP Hải Phòng được thành lập theo giấy phép đầu tư số 022 042 000107 do Ban Quản lý khu Kinh tế Hải Phòng cấp ngày 27/04/2012 hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.


Tuyển dụng của Công ty TNHH Vsip Hải Phòng
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:30/06/2020
Công ty: Công ty TNHH Vsip Hải Phòng
Mức lương:Thương lượng
Nơi làm việc:Hải Phòng
Ngày hết hạn:30/06/2020
Công ty: Công ty TNHH Vsip Hải Phòng