Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist
45 Le Thanh Ton, District 1
HCM, Vietnam

Web: https://www.saigontourist.net/


Mô tả công ty:

Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist được thành lập năm 1975 đến nay không ngừng phát triển và  đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Ngoài dịch vụ về lữ hành thì Saigontourist cũng thường xuyên tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản cũng như trong nước.


Tuyển dụng của Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm