Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bình Dương
290 ấp Bình Hòa, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
BĐ, Vietnam

Web: http://www.caybogiong.com


Mô tả công ty:

HTX nông nghiệp Bình Dương là 1 HTX được nhà nước cấp giấy phép và hoạt động công khai và hợp pháp, với lĩnh vực chuyên môn là: áp dụng công nghệ kỹ thuật cao trong nông nghiệp, cung cấp giống cây trồng và phân bón cho nông dân, và đặc biệt là có kỹ sư nông nghiệp hướng dẫn nhiệt tình và áp dụng công nghệ cao mang lại năng suất cao cho mùa vụ.
  •  


Tuyển dụng của Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Bình Dương
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm