Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

CÔNG TY CPĐT THÁI BÌNH (TBS GROUP) - NGÀNH TÚI XÁCH
Túi Xách (Zone II): 2/434 KP Bình Đáng, P. Bình Hòa, TX Thuận An, Tỉnh Bình Dương
BĐ, Vietnam

Web: http://www.tbsgroup.vn/


Mô tả công ty:

Sau 30 năm sáng tạo và phát triển, TBS đang từng bước khẳng định vị trí trên thị trường với 6 lĩnh vực kinh doanh trụ cột: Sản xuất Công nghiệp Da giày, Sản xuất Công nghiệp Túi xách, Đầu tư - Kinh doanh - Quản lí Bất động sản & Hạ tầng công nghiệp, Cảng & Logistics, Du lịch, Thương mại & Dịch vụ.


Tuyển dụng của CÔNG TY CPĐT THÁI BÌNH (TBS GROUP) - NGÀNH TÚI XÁCH
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm