Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Công ty cổ phần nguồn nhân lực Worklink
Phương Liệt
HN, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Thành lập năm 2014 với 100% vốn đầu tư của Tập đoàn Basara và Tổ chức Jinzai –Liên hiệp về nhân sự Nhật Bản.


Tuyển dụng của Công ty cổ phần nguồn nhân lực Worklink
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm