Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

Asahi Tec Viet Nam
649 Kim Ma, Ba Dinh, Ha Noi
HN, Vietnam

Web:


Mô tả công ty:

Công ty 100% vốn Nhật hoạt động trong lĩnh vực tư vấn & hỗ trợ các nghiệp vụ văn phòng, nhân sự, tiền lương, đầu tư cho các doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam


Tuyển dụng của Asahi Tec Viet Nam
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm