Hồ sơ công ty

Thông tin công ty

CÔNG TY TNHH LOTTE MEMBERS VIỆT NAM
Petroland, 12 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh, Việt Nam
HCM, Vietnam

Web: https://www.lpoint.com.vn/


Mô tả công ty:

Lpoint là công ty chăm sóc khách hàng của Tập đoàn Lotte Korea tại thị trường Việt Nam


Tuyển dụng của CÔNG TY TNHH LOTTE MEMBERS VIỆT NAM
Sắp xếp theo
Số lượng công việc mỗi trang

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm

Không có thông tin tuyển dụng nào đáp ứng các tiêu chí mà bạn tìm kiếm