Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc, quản lý nhân sự, hành chính. Đặc biệt, các biểu mẫu thường xuyên được cập nhật bản mới nhất và hỗ trợ download miễn phí.

Category Bổ nhiệm

Khi các cơ quan, doanh nghiệp có sự thay đổi hay điều động nhân sự đều cần phải có quyết định bổ nhiệm. Các văn bản được sử dụng khi công ty muốn bổ nhiệm, đề cử cán bộ, nhân viên đảm nhận vai trò, vị trí mới.

Mẫu quyết định bổ nhiệm

Mẫu quyết định bổ nhiệm 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ cho nhân viên đạt những thành tích hay hoàn thành nhiệm vụ tốt; hoặc thực thi nhiệm vụ, công tác mới… Quyết định… Continue Reading →

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định miễn nhiệm 1001vieclam.com vừa cập nhật mẫu quyết định miễn nhiệm mới nhất để các bạn tham khảo. Mẫu  biểu quyết định miễn nhiệm cán bộ, viên chức là mẫu quyết định của doanh nghiệp về việc miễn… Continue Reading →

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ

Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ Mẫu quyết định bổ nhiệm cán bộ bao gồm những thông tin về: tên cơ quan, số quyết định, nội dung quyết định, chữ ký của cấp trên… Mời bạn tham khảo quyết… Continue Reading →

Mẫu phiếu tín nhiệm

Mẫu phiếu tín nhiệm Mẫu phiếu tín nhiệm là phiếu dành để đánh giá về năng lực của một cá nhân, từ đó làm cơ sở cho việc bổ nhiệm cán bộ. Phiếu tín nhiệm mẫu được soạn thảo ngắn gọn,… Continue Reading →

Mẫu đơn xin chuyển công tác

Mẫu đơn xin chuyển công tác Mẫu đơn xin chuyển công tác là đơn dành cho cán bộ, công viên chức gửi lên cấp trên với yêu cầu được chuyển công tác đến đơn vị khác. Mời bạn tham khảo… Continue Reading →

Mẫu đề nghị bổ nhiệm nhân sự

Mẫu đề nghị bổ nhiệm nhân sự Mẫu đề nghị bổ nhiệm nhân sự là văn bản trình trình lên cấp trên về việc đề xuất cán bộ, nhân viên đảm nhận một vị trí mới.  Mẫu đề nghị bổ… Continue Reading →

Bảng nhận xét nhân viên

Bảng nhận xét nhân viên Bảng nhận xét nhân viên là văn bản mà cấp trên sử dụng nhằm đánh giá cán bộ, nhân viên của mình. Bản này đánh giá cụ thể năng lực, tác phong… của nhân viên… Continue Reading →

© 2021 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑