Trong trường hợp có nhiều người cùng kiến nghị về một vấn đề, một cá nhân nào đó sẽ soạn thảo mẫu đơn kiến nghị tập thể để trình lên cấp trên hoặc những cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Trong mẫu đơn này sẽ nêu rõ thông tin của những người tham gia kiến nghị, nội dung kiến nghị, thời gian cụ thể… Dưới đây là mẫu văn bản chuẩn nhất thuận tiện cho bạn đọc tham khảo và dễ dàng sử dụng. 

Mẫu đơn kiến nghị tập thể chuẩn nhất Mẫu đơn kiến nghị tập thể chuẩn nhất Mẫu đơn kiến nghị tập thể chuẩn nhất Mẫu đơn kiến nghị tập thể chuẩn nhất

Bạn có biết?

Tìm việc và tuyển dụng trên 1001vieclam.com

là hoàn toàn miễn phí