Mẫu giấy báo làm thêm giờ là biểu mẫu dùng trong trường hợp các công ty, doanh nghiệp cần thông báo cho người lao động về việc làm thêm ngoài giờ. Trong văn bản này nêu rõ: Họ tên nhân viên, công việc đã là, thời gian làm thêm… để từ đó làm cơ sở đánh giá, tính lương sao cho phù hợp.

Biểu mẫu nhân sự giới thiệu đến bạn biểu mẫu mới nhất với đầy đủ các thông tin cần thiết sau đây.

Mẫu giấy báo làm thêm giờ