Thôi việc, Nghỉ phép, Nghỉ theo chế độ

Biểu mẫu thôi việc, nghỉ phép, nghỉ theo chế độ… là những văn bản cần thiết cho người lao động và doanh nghiệp nhằm đưa ra những thỏa thuận, quyết định trước khi người lao động chính thức thôi việc hay nghỉ theo chế độ của Pháp luật. Đảm bảo rằng 2 bên đã có những thống nhất rõ ràng sau khi người lao động thực hiện các hoạt động trên và 2 bên sẽ thực hiện theo đúng nội dung trong các văn bản này.