Biểu mẫu nhân sự

Biểu mẫu nhân sự dành cho người đi làm, tìm việc

Category

Biểu mẫu Báo cáo

Biểu mẫu báo cáo là những văn bản ghi nhận những nội dung chính của một sự kiện, công việc nào đó như: báo cáo công việc, báo cáo thành tích, báo cáo tổng kết… nhằm giúp cấp trên, tổ chức nắm được những thông tin quan trọng để từ đó đề ra các kế hoạch cụ thể trong công việc. Các biểu mẫu báo cáo sau đây đa dạng ở nhiều lĩnh vực giúp bạn dễ dàng tham khảo hoặc sử dụng tùy theo mục đích của cá nhân hay doanh nghiệp.

Mẫu tờ trình chuẩn

Mẫu tờ trình chuẩn Mẫu tờ trình chuẩn được sử dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp, khi bạn muốn trình bày một vấn đề, sự việc nào đó và trình lên cấp trên để xin ý kiến giải quyết…. Continue Reading →

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất Mẫu tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất là văn bản trình lên cấp trên về việc bổ sung nhân sự cho công ty. Bạn đọc có thể tham khảo mẫu… Continue Reading →

Mẫu giấy khám sức khỏe mới nhất

Mẫu giấy khám sức khỏe mới nhất 1001vieclam gửi đến bạn mẫu giấy khám sức khỏe dành cho người trên 18 tuổi và dưới 18 tuổi mới nhất. Trong đó ghi rõ những thông tin sức khỏe ở các mục… Continue Reading →

Mẫu báo cáo chung

Mẫu báo cáo chung 1001vieclam.com gửi đến bạn mẫu biểu báo cáo chung sử dụng được cho tất cả trường hợp được biên soạn mới nhất của năm nay. Tùy theo mục đích sử dụng mà bạn lựa chọn hay… Continue Reading →

Biên bản thanh lý tài sản cố định

Biên bản thanh lý tài sản cố định Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản mà công ty, doanh nghiệp sử dụng khi thanh lý những tài sản trong công ty. Trong văn bản này ghi… Continue Reading →

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Mẫu báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng huân chương, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ dành cho những tập thể, đơn vị đạt những thành tích xuất sắc… Continue Reading →

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm

Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm Mẫu báo cáo tổng kết công tác năm là mẫu báo cáo tình hình công tác, tài chính, kinh doanh trong năm, cũng như đề xuất những phương hướng cho năm tới…. Continue Reading →

Mẫu báo cáo kết quả công tác

Mẫu báo cáo kết quả công tác Mẫu báo cáo kết quả công tác được dùng cho các công ty, doanh nghiệp. Cá nhân sử dụng báo cáo này trình lên cấp trên báo cáo lại những công việc đã… Continue Reading →

Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi quỹ BHXH

Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi quỹ BHXH Báo cáo tổng hợp tình hình thu chi quỹ BHXH giúp các công ty, doanh nghiệp nắm được tình hình thu chi quỹ BHXH của công ty mình như thế… Continue Reading →

Mẫu báo cáo tình hình tài chính cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Mẫu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ Mẫu báo cáo tình hình tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ là mẫu bản báo cáo về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh,… Continue Reading →

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân Mẫu báo cáo thành tích cá nhân là báo cáo ghi rõ những thành tích của cá nhân trình lên cấp trên đề nghị tặng thưởng, khen thưởng. 1001vieclam.com gửi đến bạn báo cáo… Continue Reading →

Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ

Biểu mẫu báo cáo tổng hợp công nợ Mẫu báo cáo tổng hợp công nợ là biểu mẫu được sử dụng với mục đích theo dõi chi tiết và tổng hợp công nợ với từng cá nhân, tổ chức trong… Continue Reading →

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là biểu mẫu được sử dụng trong việc báo cáo tài chính tổng hợp giúp tổng kết tổng quát kết quả kinh… Continue Reading →

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc Mẫu báo cáo kết quả công việc mới nhất đưa ra các trình bày và báo cáo kết quả công việc một cách khoa học, chuyên nghiệp. Biểu mẫu mà 1001vieclam.com gửi đến… Continue Reading →

Bảng cân đối tài khoản

Bảng cân đối tài khoản 1001vieclam.com giới thiệu đến bạn mẫu bảng cân đối tài khoản được ban hành theo quy định số 999 – TC/QĐ/CĐKT ngày 2/11/1996 của Bộ tài chính. Bạn có thể tham khảo và dễ dàng download hoàn toàn… Continue Reading →

© 2018 Biểu mẫu nhân sự — Powered by WordPress

Theme by Anders NorenUp ↑