Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh là mẫu giấy dành cho các hộ kinh doanh cá nhân được ban hành theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận/huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh.

Biểu mẫu đăng ký kinh doanh mới nhất sau đây được 1001vieclam sưu tầm và gửi đến bạn.

[Download] Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh mới nhất Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh mới nhất Mẫu giấy đề nghị đăng ký kinh doanh mới nhất