Mẫu công văn về việc thay đổi mức lương tối thiểu là mẫu bản được lập ra để thông báo về việc thay đổi mức lương tối thiểu trong một công ty/ doanh nghiệp. Trong văn bản này nêu rõ mức lương tối thiểu mới cùng thời gian áp dụng khi nào.

Mời mọ người cùng tham khảo mẫu văn bản chi tiết và tải về miễn phí ngay sau đây:

Mẫu công văn về việc thay đổi mức lương tối thiểu của doanh nghiệp Mẫu công văn về việc thay đổi mức lương tối thiểu của doanh nghiệp