Bảng kê mua hàng

Các mẫu bảng kê mua hàng sau đây được soạn thảo theo Thông tư  133/2016/TT-BTC, Thông tư 200/2014/TT-BTC và Quyết định 48 của Bộ Tài chính. Văn bản này được sử dụng để thống kê những sản phẩm mà doanh nghiệp đã mua, giúp việc kế toán và quản lý tài sản thuận tiện hơn.

Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng Bảng kê mua hàng