Mẫu phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho là biểu mẫu kế toán được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ tài chính. Mẫu phiếu này được dùng để xác nhận số lượng hàng hóa, vật tư nhập kho… làm căn cứ ghi sổ kế toán, thanh toán, quản lý kho, trách nhiệm của những người liên quan… Sau đây là mẫu phiếu nhập kho thông dụng hiện đang được sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, công ty.

Mẫu phiếu nhập kho Mẫu phiếu nhập kho Mẫu phiếu nhập kho